tudien.haoduyweb.com cung cấp các định nghĩa hơn 60.000 từ vựng và từ viết tắt. mỗi từ sẽ kèm 1 ví dụ,

Với mong muốn tạo thành một thư viện tra cứu tiếng việt – tiếng anh miễn phí trên internet. Nhằm khích lệ đóng góp chúng tôi có những phần quà nhỏ nhỏ thông qua card điện thoại, các bạn chỉ cần đăng ký thành viên , bắt đầu định nghĩa và rút tiền.

Blogtudien.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi. Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh

  • TỪ ĐIỂN VIỆT – ANH THEO BẢNG CHỨ CÁI