Điều Khoản Sử Dụng

Đăng ký tài khoản là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng như sau:

  1. Không spam comment
  2. không nói chuyện thô tục (vi phạm 3 lần sẽ ban nick)
  3. Các comment các bạn phải để nguồn

Chân thành cảm ơn