a xít a min nghĩa là gì?

a xít a min nghĩa là gì?, a xít a min được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 2 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
a xít a min trong tiếng anh là:

amino acid

Leave a Reply

1 Gửi Trên "a xít a min"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
Vinh_id4019
Member

là những hợp chất hữu cơ sinh học quan trọng chứa nhóm chức amin (-NH2) và axit cacboxylic (-COOH), cùng với một nhóm thế (hay còn gọi mạch bên, side-chain) (nhóm R) nhất định ở mỗi axit amin.