ai chẳng nghĩa là gì?

ai chẳng nghĩa là gì?, ai chẳng được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 2 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
ai chẳng trong tiếng anh là:

who (doesn’t)

Leave a Reply

1 Gửi Trên "ai chẳng"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
_id1990
Member

ý nghĩa: ai chẳng làm việc đó
ví dụ: ai chẳng làm việc đó