ai cũng biết nghĩa là gì?

ai cũng biết nghĩa là gì?, ai cũng biết được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 4 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
ai cũng biết trong tiếng anh là:

everyone knows

Leave a Reply

3 Nhận xét (Dạng số nhiều) Trên "ai cũng biết"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
_id1990
Member

ý nghĩa: việc gì đó mà ai cũng biết đến
ví dụ: ai cũng biết về việc nạn dịch covid 19

_id1990
Member

ý nghĩa: việc gì đó mà ai cũng biết đến
ví dụ: ai cũng biết về một việc nào đó

_id1990
Member

ý nghĩa: việc gì đó ai cũng biết đến
ví dụ: ai cũng biết về một việc nào đó