ai cũng muốn đi hết nghĩa là gì?

ai cũng muốn đi hết nghĩa là gì?, ai cũng muốn đi hết được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 2 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
ai cũng muốn đi hết trong tiếng anh là:

everyone wants to go

Leave a Reply

1 Gửi Trên "ai cũng muốn đi hết"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
_id1990
Member

ai cũng muốn đi hết là ai cũng muốn đi hết
ý nghĩa: ai cũng muốn đi hết
ví dụ: ai cũng muốn đi hết