ai cũng phải nghĩa là gì?

ai cũng phải nghĩa là gì?, ai cũng phải được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 2 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
ai cũng phải trong tiếng anh là:

everyone has to

Leave a Reply

1 Gửi Trên "ai cũng phải"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
_id1990
Member

ý nghĩa: ai cũng phải làm chung một việc nào đó
ví dụ: ai cũng phải làm một việc thiện