ai cũng nghĩa là gì?

ai cũng nghĩa là gì?, ai cũng được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 3 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
ai cũng trong tiếng anh là:

anyone, whoever, everyone, everybody

Leave a Reply

2 Nhận xét (Dạng số nhiều) Trên "ai cũng"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
_id1990
Member

ý nghĩa: ai cũng vậy
ví dụ: ai cũng làm một việc nào đó

_id3573
Member

ai cũng là ng nào cx vậy