am hiểu nghĩa là gì?

am hiểu nghĩa là gì?, am hiểu được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 2 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
am hiểu trong tiếng anh là:

to know well, know a lot about, understand thoroughly; knowledgeable

Leave a Reply

1 Gửi Trên "am hiểu"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
_id1187
Member

hiểu biết rõ ràng, tường tận đến từng chi tiết