ăn chực nghĩa là gì?

ăn chực nghĩa là gì?, ăn chực được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 2 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
ăn chực trong tiếng anh là:

to freeload, sponge

Leave a Reply

1 Gửi Trên "ăn chực"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
Thời_id836
Member

sponge . Vd He often eats sponge my home