an cư lạc nghiệp nghĩa là gì?

an cư lạc nghiệp nghĩa là gì?, an cư lạc nghiệp được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 2 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
an cư lạc nghiệp trong tiếng anh là:

to live in peace, happiness with one’s occupation

Leave a Reply

1 Gửi Trên "an cư lạc nghiệp"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
_id3807
Member

An cư – Lạc nghiệp. Chúng ta thường nghe câu”an cư lạc nghiệp”, ý nói trước khi bắt tay vào một công việc làm ănthì nên ổn định nơi ăn chốn ở. Đây là một lời nhắc nhở hay một kế hoạch để antâm vì một khi đời sống gia đình ổn định thì tất cả thời gian và tâm huyết sẽđược dành cho công việc làm ăn.