an đê hít nghĩa là gì?

an đê hít nghĩa là gì?, an đê hít được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 4 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
an đê hít trong tiếng anh là:

aldehyde

Leave a Reply

3 Nhận xét (Dạng số nhiều) Trên "an đê hít"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
Toàn_id975
Guest

tảAldehyde, hay aldehyd, an-đê-hít, là hợp chất trong hóa hữu cơ có nhóm chức cacbaldehyd: R-CHO. Tên aldehyd gốc từ tiếng La Tinh alcohol dehydrogenatus có nghĩa: rượu đã được khử hyđrô
Ví dụ: là 1 hợp chất

Toàn_id975
Guest

Tên tiếng anh là aldehyde

Toàn_id975
Guest

Aldehyde