an định nghĩa là gì?

an định nghĩa là gì?, an định được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 2 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
an định trong tiếng anh là:

stable, firm

Leave a Reply

1 Gửi Trên "an định"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
_id3927
Member

là một hình thức thiền tập trong đó bạn lựa chọn một đối tượng rồi chú tâm hoàn toàn vào đó.