an hảo nghĩa là gì?

an hảo nghĩa là gì?, an hảo được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 2 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
an hảo trong tiếng anh là:

peace, calm, stillness, peaceful life; tranquil, peaceful

Leave a Reply

1 Gửi Trên "an hảo"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về