an hưởng tuổi già nghĩa là gì?

an hưởng tuổi già nghĩa là gì?, an hưởng tuổi già được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 2 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
an hưởng tuổi già trong tiếng anh là:

to pass one’s old age peacefully

Leave a Reply

1 Gửi Trên "an hưởng tuổi già"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
Tuấn_id288
Guest

Ý Nghĩa : Đã Về Già Ăn Hưởng tuổi thọ

Ví Dụ : KHoảng 70 tuổi