an ninh quốc gia nghĩa là gì?

an ninh quốc gia nghĩa là gì?, an ninh quốc gia được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 2 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
an ninh quốc gia trong tiếng anh là:

national security

Leave a Reply

1 Gửi Trên "an ninh quốc gia"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
_id3861
Guest

Ý Nghĩa: sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa
Ví dụ: sự cần thiết để duy trì sự tồn tại của quốc gia hay cụ thể là một chế độ tại một thời điểm nhất định thông qua việc sử dụng sức mạnh kinh tế, ngoại giao với bên ngoài, triển khai sức mạnh vũ trang của nhà nước hiện hành và quyền lực chính trị với bên trong đất nước