an ủi mình nghĩa là gì?

an ủi mình nghĩa là gì?, an ủi mình được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 2 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
an ủi mình trong tiếng anh là:

to comfort oneself

Leave a Reply

1 Gửi Trên "an ủi mình"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
Tuấn_id288
Guest

Ý Nghĩa : Mình Vừa Gặp phải 1 Bệnh Nào Đó nghĩ là mình sẽ chết

Ví Dụ : An ủi mình sẽ qua khỏi bệnh này