and ginger nghĩa là gì?

and ginger nghĩa là gì?, and ginger được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 2 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
and ginger trong tiếng anh là:

cassia grandis

Leave a Reply

1 Gửi Trên "and ginger"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
Tuấn_id288
Guest

Ý Nghĩa : CÓ Nghĩa Là VÀ Gừng

Ví DỤ : 1 từ tiếng Anh