ang áng nghĩa là gì?

ang áng nghĩa là gì?, ang áng được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 2 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
ang áng trong tiếng anh là:

approximately; to make a rough estimate

Leave a Reply

1 Gửi Trên "ang áng"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
_id754
Member

Ang áng
Động từ
ước lượng một cách đại khái