ang nghĩa là gì?

ang nghĩa là gì?, ang được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 5 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
ang trong tiếng anh là:

bushel, container, crock, wide-mouthed vase

Leave a Reply

4 Nhận xét (Dạng số nhiều) Trên "ang"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
Toàn_id975
Guest

đồ dùng đựng nước thời trước, làm bằng đất nung, thành hơi phình, miệng rộng
Ví dụ: ang đựng nước

Toàn_id975
Guest

ang là danh từ chỉ đồ dùng đựng nước thời xưa

_id3573
Member

Danh từ
đồ dùng đựng nước thời trước, làm bằng đất nung, thành hơi phình, miệng rộng
ang đựng nước
Danh từ
dụng cụ đong lường thời trước, được làm bằng gỗ hoặc đan bằng tre, hình hộp, dung tích khoảng bảy tám lít, dùng ở một số địa phương để đong chất hạt rời
một ang gạo
VD I have an ang

_id3774
Member

Ang là một danh từ vd đồ dùng đựng nước thời trước, làm bằng đất nung, thành hơi phình, miệng rộng