anh ách nghĩa là gì?

anh ách nghĩa là gì?, anh ách được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 2 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
anh ách trong tiếng anh là:

full

Leave a Reply

1 Gửi Trên "anh ách"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
Minh_id370
Guest

Ý nghĩa của từ Anh ách là gì:
Anh ách nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Anh ách Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Anh ách mình

1 2 0 Anh ách
như ách (nhưng mức độ nhiều hơn) no anh ách nói chuyện với nó cứ tức anh ách
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Anh ách

Số từ:
Tên:

E-mail: (* Tùy chọn)

<>

Privacy policy Liên hệ Change language

Nguồn : https://www.từ-điển.com/Anh%20ách