anh cán bộ nghĩa là gì?

anh cán bộ nghĩa là gì?, anh cán bộ được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 2 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
anh cán bộ trong tiếng anh là:

a young cadre

Leave a Reply

1 Gửi Trên "anh cán bộ"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
_id1187
Member

là những người làm việc trong quân đội hoặc tổ chức chính trị của nhà nước