anh cứ tự nhiên như ở nhà anh nghĩa là gì?

anh cứ tự nhiên như ở nhà anh nghĩa là gì?, anh cứ tự nhiên như ở nhà anh được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 2 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
anh cứ tự nhiên như ở nhà anh trong tiếng anh là:

make yourself at home

Leave a Reply

1 Gửi Trên "anh cứ tự nhiên như ở nhà anh"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
Tuấn_id288
Guest

Ý Nghĩa :Cứ Tự Nhiên Như Nhà Của Mình
Ví Dụ : Tới Nhà Người Khác Cứ Tự Nhiên Như Nhà Của Mình