anh đây nghĩa là gì?

anh đây nghĩa là gì?, anh đây được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 3 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
anh đây trong tiếng anh là:

it’s me

Leave a Reply

2 Nhận xét (Dạng số nhiều) Trên "anh đây"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
_id602
Member

Anh đây: anh ở đây, đáp lại hoặc trả lời lời gọi của ai đó
Ví dụ: anh đâu rồi! Anh đây

Triết_id600
Member

Anh đây là : here you are
Ý nghĩa : có anh đây
Vd:Có anh đây gọi gì