anh em bạn nghĩa là gì?

anh em bạn nghĩa là gì?, anh em bạn được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 2 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
anh em bạn trong tiếng anh là:

good, close (sibling-like) friend

Leave a Reply

1 Gửi Trên "anh em bạn"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
Tuấn_id288
Guest

Ý Nghĩa : Anh / Em Của Bạn Mình

Ví Dụ : Anh của bạn mình