anh em đồng bào nghĩa là gì?

anh em đồng bào nghĩa là gì?, anh em đồng bào được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 2 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
anh em đồng bào trong tiếng anh là:

brothers by the same mother, compatriot, fellow countryman, fellow citizens

Leave a Reply

1 Gửi Trên "anh em đồng bào"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
Tuấn_id288
Guest

Ý Nghĩa : Là anh em trong cùng 1 nước

Ví Dụ : Anh em khác tỉnh vẫn là anh em đồng bào