anh hùng rơm nghĩa là gì?

anh hùng rơm nghĩa là gì?, anh hùng rơm được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 2 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
anh hùng rơm trong tiếng anh là:

blustering bully

Leave a Reply

1 Gửi Trên "anh hùng rơm"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
_id754
Member

Anh hùng rơm chỉ một người tạo ra vẻ ta đây là giỏi, anh hùng nhưng thật chất chả có tài cán gì và càng nhát gan
Ví dụ : fake hero