anh ruột nghĩa là gì?

anh ruột nghĩa là gì?, anh ruột được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 2 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
anh ruột trong tiếng anh là:

elder brother (by blood)

Leave a Reply

1 Gửi Trên "anh ruột"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
_id653
Guest

Nghĩa: anh ruột là người mà mẹ của mình sinh ra trước mình
Ví dụ: anh hai
Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Anh_ch%E1%BB%8B_em