anh vũ nghĩa là gì?

anh vũ nghĩa là gì?, anh vũ được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 2 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
anh vũ trong tiếng anh là:

(1) parrot; (2) nautilus; (3) type of fish (pseudogyrinochelus)

Leave a Reply

1 Gửi Trên "anh vũ"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
_id602
Member

Anh vũ: tên 1 nghệ sĩ của Việt Nam sinh ngày 28 tháng 7, 1972