ao chuôm nghĩa là gì?

ao chuôm nghĩa là gì?, ao chuôm được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 2 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
ao chuôm trong tiếng anh là:

pond and pool

Leave a Reply

1 Gửi Trên "ao chuôm"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
_id599
Member

Nghĩa: chỗ trũng có đọng nước, như ao, chuôm, v.v. (nói khái quát)
Ví dụ: trời mưa, ao chuôm đầy ắp nước
Nguồn:
http://tratu.soha.vn/dict/vn_vn/Ao_chu%C3%B4m