ba nghĩa là gì?

ba nghĩa là gì?, ba được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 2 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
ba trong tiếng anh là:

(1) three, tri-; (2) father; (3) wave, ripple

Leave a Reply

1 Gửi Trên "ba"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
_id7013
Member
3 (ba) là một số tự nhiên ngay sau 2 và ngay trước 4. Ba là số nguyên tố thứ hai (sau 2). Đối với Ý nghĩa số 3 thì có nhiều quan niệm khác nhau, người xưa thường dùng những trạng thái, hình thể gắn với Ý nghĩa số 3 như: Tam bảo (Phật – Pháp – Tăng), Tam giới (Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới), Tam thời (Quá khứ – Hiện tại – Vị lai), Tam vô lậu học (Giới – Định – Tuệ), Tam đa (Đa phúc, Đa lộc, Đa thọ), Tam tài (Thiên, Địa,… Read more »