bài đọc nghĩa là gì?

bài đọc nghĩa là gì?, bài đọc được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 2 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
bài đọc trong tiếng anh là:

(reading) text

Leave a Reply

1 Gửi Trên "bài đọc"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
_id18148
Member
Ngôn ngữ là một hệ thống phức tạp, được con người hay động vật sử dụng để liên lạc hay giao tiếp với nhau, cũng như chỉ chính năng lực của con người có khả năng sử dụng một hệ thống như vậy. Là hệ thống thông tin liên lạc được sử dụng bởi một cộng đồng hoặc quốc gia cụ thể, cách thức hoặc phong cách của một đoạn văn bản hoặc lời nói. Ngành khoa học nghiên cứu về ngôn ngữ được gọi là ngôn ngữ học. Ước tính số lượng ngôn ngữ trên thế giới dao động… Read more »