bào nghĩa là gì?

bào nghĩa là gì?, bào được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 1 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
bào trong tiếng anh là:

(1) plane (tool); to plane; (2) womb; (3) cover, sack, wrapping

Leave a Reply

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo về