bào tử nghĩa là gì?

bào tử nghĩa là gì?, bào tử được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 2 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
bào tử trong tiếng anh là:

ovary, spore

Leave a Reply

1 Gửi Trên "bào tử"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về