biết rõ nghĩa là gì?

biết rõ nghĩa là gì?, biết rõ được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 3 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
biết rõ trong tiếng anh là:

to know clearly

Leave a Reply

2 Nhận xét (Dạng số nhiều) Trên "biết rõ"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
_id14275
Member

Biết rõ về bạn ấy
Ví dụ : biết rõ là bạn ấy học tốt