điều tra viên nghĩa là gì?

điều tra viên nghĩa là gì?, điều tra viên được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 3 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
điều tra viên trong tiếng anh là:

investigator

Leave a Reply

2 Nhận xét (Dạng số nhiều) Trên "điều tra viên"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
_id5190
Member

Điều tra viên là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để làm nhiệm vụ điều tra hình sự.

_id5190
Member

Điều tra viên: là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để làm nhiệm vụ điều tra hình sự.