hai cường quốc phải giải quyết các biệt của họ nghĩa là gì?

hai cường quốc phải giải quyết các biệt của họ nghĩa là gì?, hai cường quốc phải giải quyết các biệt của họ được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 1 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
hai cường quốc phải giải quyết các biệt của họ trong tiếng anh là:

both powers must resolve their differences

Leave a Reply

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo về