hiểm yếu nghĩa là gì?

hiểm yếu nghĩa là gì?, hiểm yếu được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 2 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
hiểm yếu trong tiếng anh là:

important and very difficult of access

Leave a Reply

1 Gửi Trên "hiểm yếu"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về
_id19572
Member

ở vị trí hết sức quan trọng, có tầm ảnh hưởng, chi phối đối với toàn bộ, toàn cục