hiển đạt nghĩa là gì?

hiển đạt nghĩa là gì?, hiển đạt được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 1 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
hiển đạt trong tiếng anh là:

make one’s way in life, achieve a high position in society

Leave a Reply

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo về