hiền tế nghĩa là gì?

hiền tế nghĩa là gì?, hiền tế được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 2 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
hiền tế trong tiếng anh là:

one’s son in law

Leave a Reply

1 Gửi Trên "hiền tế"

avatar
  Theo dõi  
newest oldest most voted
Thông báo về