hiếu đễ nghĩa là gì?

hiếu đễ nghĩa là gì?, hiếu đễ được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 1 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
hiếu đễ trong tiếng anh là:

dutiful to one’s parents and submissive to one’s elder brother

Leave a Reply

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo về