sa thải ra khỏi đảng nghĩa là gì?

sa thải ra khỏi đảng nghĩa là gì?, sa thải ra khỏi đảng được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy có 1 định nghĩa hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ

CÂU TRẢ LỜI
sa thải ra khỏi đảng trong tiếng anh là:

to be dismissed from the party

Leave a Reply

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo về